Strategia rozwoju

Polityka ekologicznego dbania o tkaniny firmy GreenEarth Cleaning

Prowadzenie działalności bez szkodzenia jest podstawową zasadą firmy GreenEarth Cleaning. Ich celem jest zapewnienie możliwie najlepszej pielęgnacji tkaniny, przy minimalnym wpływie na środowisko. Aby pomóc swoim Partnerom, skupiamy się na wszystkich aspektach profesjonalnego procesu czyszczenia tekstyliów:

 • Czyste tkaniny przy użyciu jak najmniejszej ilości energii i wody.
 • Wyeliminowanie niebezpiecznych materiałów z procesu czyszczenia wyrobów włókienniczych.
 • Wprowadzenie standardów dla ekologicznej pielęgnacji tkanin.

Energia i Woda

Czyszczenie oraz pielęgnacja ubrań ma bardzo duży wpływ na środowisko, dużo większy niż ich produkcja. Naukowcy szacują, że użytkowanie przez konsumentów wpływa na 60 do 80 procent całkowitej emisji gazów cieplarnianych i 30 do 70 procent zużytej energii i wody. Możemy zmienić te wyliczenia. Używanie systemu GreenEarth Cleaning i naszych ciągle ulepszanych procesów:

 • Przynosi korzyści w porównaniu do prania w domu gdyż zużywa mniej wody i energii na kilogram prania.
 • Umożliwia ciągły recykling rozpuszczalnika GreenEarth wewnątrz maszyny piorącej.
 • Optymalizuje konfigurację maszyny znacząco zmniejszając ilość energii, pary i wody koniecznej do uruchomienia agragatu GreenEarth.
 • Zapewnia ekologiczną alternatywę w porównaniu do tradycyjnej pralni co znacząco zmniejsza ilość wody, detergentu i energii potrzebnej pralni.
 • Poprawia wydajność produkcji i obsługi przy użyciu unikalnych systemów czyszczenia GreenEarth i ogólnoświatowej sieci udostępniania wiedzy.


Materiały Niebezpieczne

Pralnie chemiczne mają reputację niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i środowiska, co wynika z faktu, iż przez ponad 60 lat jedyne dostępne rozpuszczalniki były wykonane z ropy naftowej, często toksyczne. Stworzyliśmy firmę GreenEarth Cleaning, aby zaopatrzyć przemysł w trwałą, bezpieczną dla środowiska alternatywę, która umożliwi wykonywanie odpowiedzialnej pracy. Z dumą:

 • Zapewniamy bezpieczną alternatywę dla rozpuszczalników petrochemicznych i w przejrzysty sposób przekazujemy dane naukowe potwierdzające bezpieczeństwo naszego rozpuszczalnika, płynnego silikonu GreenEarth.
 • Zatwierdzamy bezpieczne detergenty i dodatki przeznaczone do używania z systemem GreenEarth Cleaning.
 • Ograniczamy niebezpieczne odpady poprzez użycie rozpuszczalnika GreenEarth oraz użycie zatwierdzonych detergentów i dodatków, które nie są toksyczne i niebezpieczne.

Ekologiczne Standardy Pielęgnacji Tkanin

Przemysł prania chemicznego składa się z wielu małych firm działających niezależnie, co sprawia, że klienci nie wiedzą jakie powinni mieć oczekiwania wobec pralń. Oferujemy rozwiązanie. W dowolnym miejscu na świecie, klienci mogą być pewni, że pralnia z logo GreenEarth jest zobowiązana do doskonałości operacyjnej i do ochrony środowiska. Naszym celem jest, aby:

 • Ustanowić odpowiednie standardy w celu jak najlepszej pielęgnacji tkanin, przy dbaniu o ludzi i środowisko. Skupiamy się na poprawie wyników w każdym aspekcie ochrony tkanin: instrukcji pielęgnacji, technologii czyszczenia, prania.
 • Gwarancja efektów poprzez zastosowanie, opartego na licencji i innowacyjnych programach, modelu biznesowego. Wierzymy w selektywne kryteria partnerskie, szkolenia załogi i certyfikację, oparte na standardach przedłużanie licencji, zapewnienia jakości, inicjatywy i programy, pomagające klientom w recyklingu wieszaków, folii i odzieży.
 • Zapewnienie konsumentom dostępu do korzyści płynących ze współpracy z GreenEarth za pośrednictwem naszej światowej sieci Partnerskich pralni, specjalistów od czyszczenia odzieży skórzanej oraz usługodawców konfekcyjnych.
 • Monitorowania wyników w celu ochrony inwestycji konsumentów, pralni chemicznych i przemysłu odzieżowego, współpracujących w naszym systemie GreenEarth Cleaning.
Energia i Woda
Ekologiczne Standardy Pielęgnacji Tkanin